Skræddersyet rådgivning

Hos FL Partners er vores relationer altid baseret på kemi og tillid. Derfor er første prioritet i alle vores processer, at vi lærer klienten at kende, så vi gennem tæt og fortrolig dialog kan strukturere processen efter klientens ønsker.

Din M&A rådgiver med fokus på IT, Tech og Engineering virksomheder

Salg af virksomhed

Virksomhedssalg er en af de mest komplicerede transaktioner at gennemføre, hvor værdien ved en professionelt håndteret proces ikke må undervurderes.

Køb af virksomhed

Når du køber en virksomhed, skabes værdien ved at identificere det rette match, betale den rigtige pris samt sikre de rette vilkår og en effektiv implementering.

Værdiansættelse

Vi har en specialiseret viden, der gør, at vi kan inddrage branchespecifikke egenskaber og konkrete værdiskabende elementer i jeres virksomhed i værdiansættelsen.

Salgsmodning

Er timingen ikke den rette endnu for et salg af virksomheden, vil salgsmodning være et naturligt forstadie for at gøre virksomheden klar til en salgsproces.

Salg af virksomhed

 
FL Partners er specialiseret i salg af succesfulde IT, Tech og Engineering virksomheder til danske og internationale købere.

At sælge sin virksomhed er oftest noget man kun gør én gang i livet. Det er en af de mest komplicerede transaktioner at gennemføre, hvor der kan skabes stor værdi ved at gøre tingene rigtigt og i den rigtige og strukturerede rækkefølge hele processen igennem.

Hos FL Partners skaber vi en konkurrencedygtig budproces og leder processen helt fra de første overvejelser om et salg opstår, gennem forhandlings- og salgsprocessen og indtil transaktionen er gennemført. Vi har et unik team af specialiserede M&A kompetencer i kombination med erfaringer både fra IT, Tech og Engineering branchen og fra bank- og kapitalfondssektoren.

FL Partners stræber efter at levere resultater til vores kunder. Vi har en overskuelig salgsproces, hvor kunden kan følge med hele vejen, og vi overholder den aftalte tidsramme. Vi arbejder naturligvis under streng fortrolighed gennem hele processen – også når den ikke fører til et salg.

Køb af virksomhed

 
Når du køber en virksomhed, skabes værdien ved at identificere det rette match, betale den rigtige pris og sikre de rette vilkår og en effektiv implementering.

FL Partners har dybdegående viden om IT, Tech og Engineering branchen og dens aktører. Vi hjælper med forberedelsen til opkøb, med at udvikle og tilrettelægge opkøbsstrategien og med at finde attraktive opkøbsmuligheder for vores kunder. Vi indleder dialogen med potentielle emner, kvalificerer gensidig interesse, forhandler den bedst mulige købspris samt øvrige vilkår og strukturer transaktionen, indtil den endelige gennemførelse af opkøbsprocessen.

Vi arbejder naturligvis under streng fortrolighed gennem hele processen – også når den ikke fører til opkøb.

Værdiansættelse


Virksomheder får foretaget en værdiansættelse af mange årsager. Måske overvejer I et salg af jeres virksomhed, hvis salgsprovenuet er højt nok. Måske ønsker I en uafhængig vurdering af jeres ejerandels værdi. Måske skal I fusionere eller opkøbe og ønsker en vurdering af jer selv og det mulige opkøbsemne, eller måske skal I rejse kapital.

Gennem vores branchekendskab leverer vi en uafhængig værdiansættelse af din virksomhed. Vi har en specialiseret viden, der gør, at vi kan inddrage branchespecifikke egenskaber og konkrete værdiskabende elementer i jeres virksomhed i værdiansættelsen. Dermed får I en værdiansættelse ud fra et kommercielt perspektiv med en professionel kvantificering af risiko og afkast.

Salgsmodning

 

Uanset hvor i jeres overvejelser I er omkring et fremtidigt salg, giver det mening at inddrage en kompetent og erfaren rådgiver tidligt i processen. FL Partners hjælper med at gøre virksomheden klar til salg, samtidig med at vi løbende optimerer virksomhedens performance.

Salgsmodning handler overordnet om virksomhedsoptimering og om at skabe blivende positive forandringer i din virksomhed. Vi skaber, sammen med virksomhedsejeren, de bedst mulige forudsætninger for virksomheden, i den fremtid vi i fællesskab ser. Uanset om I efterfølgende vælger at påbegynde en transaktionsproces eller ej, vil virksomheden have fået et gennemgående løft med et salgsmodningsforløb hos FL Partners.

Vi tilbyder en målsat, planlagt og gennemført salgsmodningsproces, som skræddersyes til klientens motivation, virksomhedens forhold og den ønskede tidsramme. Forløbet struktureres i samspil med klienten, og er funderet på relevante analyser, et indsatskatalog, prioritering og planlægning af indsatser, opfølgning på eksekvering og gevinstrealisering.

FL Partners hjælper med at øge værdien af virksomheden ved at afdække risici, fremtidssikre virksomhedens fundamentale elementer og øge performance. Derved opnås den bedst mulige transaktion, den dag du vælger at sælge.