Skræddersyet rådgivning

Hos FL Partners er vores relationer altid baseret på kemi og tillid. Derfor er første prioritet i alle vores processer, at vi lærer klienten at kende, så vi gennem tæt og fortrolig dialog kan strukturere processen efter klientens ønsker.

Din M&A rådgiver med fokus på IT & Tech-virksomheder

Salg af virksomhed

Virksomhedssalg er en af de mest komplicerede transaktioner at gennemføre, hvor værdien ved en professionelt håndteret proces ikke må undervurderes.

Køb af virksomhed

Når du køber en virksomhed, skabes værdien ved at identificere det rette match, betale den rigtige pris samt sikre de rette vilkår og en effektiv implementering.

Værdiansættelse

Vi har en specialiseret viden, der gør, at vi kan inddrage branchespecifikke egenskaber og konkrete værdiskabende elementer i jeres virksomhed i værdiansættelsen.

Kapitaltilførsel

Når din virksomhed vokser, eller de finansielle markeder ændrer sig, kan en tilførsel af ekstern kapital være nødvendig for at opretholde vækstambitionerne.

Salg af virksomhed

 
FL Partners er specialiseret i salg af succesfulde IT & Tech-virksomheder til danske og internationale købere.

At sælge sin virksomhed er oftest noget man kun gør én gang i livet. Det er en af de mest komplicerede transaktioner at gennemføre, hvor der kan skabes stor værdi ved at gøre tingene rigtigt og i den rigtige og strukturerede rækkefølge hele processen igennem.

Hos FL Partners skaber vi en konkurrencedygtig budproces og leder processen helt fra de første overvejelser om et salg opstår, gennem forhandlings- og salgsprocessen og indtil transaktionen er gennemført. Vi har et unik team af specialiserede M&A kompetencer i kombination med erfaringer både fra IT & Tech-branchen og fra bank- og kapitalfondssektoren.

FL Partners stræber efter at levere resultater til vores kunder. Vi har en overskuelig salgsproces, hvor kunden kan følge med hele vejen, og vi overholder den aftalte tidsramme. Vi arbejder naturligvis under streng fortrolighed gennem hele processen – også når den ikke fører til et salg.

Køb af virksomhed

 
Når du køber en virksomhed, skabes værdien ved at identificere det rette match, betale den rigtige pris og sikre de rette vilkår og en effektiv implementering.

FL Partners har dybdegående viden om IT & Tech-branchen og dens aktører. Vi hjælper med forberedelsen til opkøb, med at udvikle og tilrettelægge opkøbsstrategien og med at finde attraktive opkøbsmuligheder for vores kunder. Vi indleder dialogen med potentielle emner, kvalificerer gensidig interesse, forhandler den bedst mulige købspris samt øvrige vilkår og strukturer transaktionen, indtil den endelige gennemførelse af opkøbsprocessen.

Vi arbejder naturligvis under streng fortrolighed gennem hele processen – også når den ikke fører til opkøb.

Værdiansættelse


Virksomheder får foretaget en værdiansættelse af mange årsager. Måske overvejer I et salg af jeres virksomhed, hvis salgsprovenuet er højt nok. Måske ønsker I en uafhængig vurdering af jeres ejerandels værdi. Måske skal I fusionere eller opkøbe og ønsker en vurdering af jer selv og det mulige opkøbsemne, eller måske skal I rejse kapital.

Gennem vores branchekendskab leverer vi en uafhængig værdiansættelse af din virksomhed. Vi har en specialiseret viden, der gør, at vi kan inddrage branchespecifikke egenskaber og konkrete værdiskabende elementer i jeres virksomhed i værdiansættelsen. Dermed får I en værdiansættelse ud fra et kommercielt perspektiv med en professionel kvantificering af risiko og afkast.

Kapitaltilførsel


Når din virksomhed vokser, eller de globale finansielle markeder ændrer sig, kan en kapitaltilførsel af ekstern kapital være nødvendig for at opretholde vækstambitionerne.

FL Partners kan hjælpe din virksomhed med at vurdere finansieringsbehovet eller at refinansiere dine eksisterende midler. Vi rådgiver objektivt og uafhængigt om den form for kapitalstruktur, der vil fungere bedst for din virksomhed og virksomhedens mål.

Vi har opbygget stærke relationer til vigtige investorer på dette specialiserede marked, som gør det muligt for os hurtigt at etablere en præcis oversigt over de mest relevante potentielle investorer og gøre processen så kort som mulig med optimale betingelser.